Previous Next

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

Organem prowadzącym nasze liceum jest Politechnika Śląska – uczelnia zajmująca 4. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 9. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce (według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018).

 

Dzięki bliskiej współpracy z uczelnią nasi uczniowie zyskują:

  •   najlepszą kadrę pedagogiczną składającą się w większości z pracowników dydaktyczno-naukowych posiadających stopień doktora oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą,
  •   indywidualne ścieżki rozwoju dla wybitnie uzdolnionych uczniów, mentoring wykładowców akademickich, możliwość fakultatywnego udziału w zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni,
  •   możliwość udziału w licznych kołach wiedzy i zainteresowań realizowanych w laboratoriach różnych wydziałów,
  •   wizyty studyjne w najciekawszych laboratoriach i pracowniach oraz wykłady eksperckie prowadzone przez najlepszych specjalistów,
  •   spotkania, konwersacje i wykłady (prowadzone w językach obcych) z nauczycielami i studentami z całego świata,  
  •   dostęp do niezwykle bogatego zaplecza sportowo-rekreacyjnego: hal sportowych, boisk, siłowni, lodowiska oraz możliwość udziału w studenckich sekcjach sportowych, czy zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
  •   możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach popularnonaukowych i kulturowych organizowanych w ramach działalności m.in. kół naukowych czy organizacji studenckich.

 

Dołącz do nas! Liceum jak studia!