Upoważnienie

Kandydat i rodzice kandydata, którzy nie będą mogli osobiście złożyć/odebrać dokumentów rekrutacyjnych do naszego Liceum zobowiązani są do wypełnienia druku upoważniania. Osoba upoważniona powinna okazać Komisji Rekrutacyjnej, oprócz druku upoważniania, dowód osobisty.

Załączniki:
Pobierz plik (UPOWAŻNIENIE.pdf)Upoważnienie[ ]490 kB