Zmiana godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych!

Informujemy, że uległy zmianie godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów do naszego Liceum. Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować wnioski, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz wyniki egzaminu zewnętrznego zgodnie z harmonogramem:

19 czerwca w godz. 14.00 - 16.00

21 czerwca w godz. 9.00 – 16.00

24 czerwca w godz. 9.00 – 15.00

25 czerwca w godz. 9.00 – 15.00