Rekrutacja na r.szk. 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci!

 

Przypominamy, że wszystkie osiągniecia dodatkowe wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej są punktowane zgodnie z decyzjami Śląskiego Kuratora Oświaty: W sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 oraz W sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji i ewentualnej modyfikacji punktów na wniosku kandydata w systemie zgodnie z obowiązującą punktacją.

 

Z decyzjami Śląskiego Kuratora Oświaty można zapoznać się na stronach:

gimnazjum

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty/

szkoła podstawowa

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/