Wycieczka do Szwajcarii: 4-9.05.2020 r.

Wyjazd edukacyjny do Szwajcarii – CERN

Organizator: Biuro Podróży Damar

Numer konta Rady Rodziców na wyjazd:  Bank Pocztowy   19 1320 1465 7550 0533 2000 0002

Tytuł przelewu: imię nazwisko ucznia, klasa, Szwajcaria, rata I

                      Jan Kowalski, 1b, Szwajcaria, rata I

Terminy płatności zaliczkowych:

I rata

15 grudnia 2019

300 zł

II rata

11 stycznia 2020

450 zł

III rata

11 luty2020

300 zł

IV rata

11 marca2020

300 zł

V rata

11 kwietnia 2020

300 zł