Informator szkolny

KALENDARZ SZKOLNY – Rok szkolny 2020/2021 - aktualizacja z dn. 26.11.2020 r.

data

zebrania

wydarzenia

1.09.2020

wtorek

 

Inauguracja roku szkolnego w siedzibie szkoły ul Strzody 10  godz.9.00 / 11.00 / 13.00

- spotkanie z wychowawcami

08.09.20 wtorek

9.09 środa

10.09 czwartek

 

Zebranie 1 godz 17

 

Zebrania dla rodziców

Czwartek 10.09 zebranie 3 klas 17.00

Środa 9 .09  zebranie 1 klas 17.00

Wtorek 8.09 zebranie klas 2  17.00

 

16.09.2020

Środa

godz.17

 

Wybór Rady Rodziców ALO, godz. 17.00

Sala 210

14.10.2020

 

1.       dzień wolny z puli dyrektora

2.11.2020

 

2.       dzień wolny z puli dyrektora

1.12.2020 wtorek

17.00-18.00

 

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

- indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

15.12.2020 wtorek

Zebranie

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

15.12 – 21.12

 

Obóz narciarski

22.12.2020

 

Koncert świąteczny dla uczniów

Szkolne spotkania opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2020 – 17.01.2021

 

Zimowa przerwa świąteczna

+ zmieniony termin ferii zimowych

13.01.2021 środa

20.01.2021 r. środa

 

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr dla klas I, II, III

15.01.2020 godz. 16.00

22.01.2021

godz. 16.00

piątek

 

Konferencja klasyfikacyjna Zakończenie semestru pierwszego

 

17.01.2021 poniedziałek

25.01.2021 r.

poniedziałek

 

Rozpoczęcie drugiego semestru

18.01.22

Wtorek g 16.00

26.01.2021 r.

godz. 16.00

wtorek

 

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

+ szkolenie

styczeń

 

Studniówka

1-14.02.2020

 

Ferie zimowe

 

18.02 - 20.02

 

Obóz matematyczny

16.02.2021 godz. 17.00 wtorek

Zebranie2

Spotkanie rodziców z wychowawcami

24.03.2021 wtorek 18.00-20.00

Konsultacje

Konsultacje indywidualne dla rodziców za umówieniem

1 - 6.04.2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16.03.2021

 

Przekazanie rodzicom klas III przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

- indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

27.03.2021

 

Przekazanie rodzicom klas III informacji o przewidywanych ocenach za drugi semestr

26.04.2021

 

Zakończenie klasyfikacji za drugi semestr dla klas III

27.04.2021

 

Konferencja klasyfikacyjna dla klas III

30.04.2021

 

 

Zakończenie zajęć w klasach III  liceów ogólnokształcących

4,5,6,7 maja 2020

 

Wtorek,

środa,

czwartek , piątek

MATURA

Matury :

pp polski, matematyka, angielski; angielski pr

 

Dni wolne z puli dyrektora

11 maja

wtorek

MATURA

Matematyka  pr

Dzień wolny z puli dyrektora

14 maja

piątek

MATURA

Chemia pr

18 maja

wtorek

MATURA

Fizyka pr

19 maja

środa

MATURA

Informatyka pr

7 – 20 maja

MATURA

Egzaminy ustne:

J polski

J angielski

Wg harmonogramu Komisji egzaminacyjnej

4.05.2019

wtorek godz. 17.00

 

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych klas I, II.

Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

19.05.2019

Zebranie

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

4.06.2020

 

Dzień wolny z puli dyrektora

19.06.2020

 

Zakończenie klasyfikacji rocznej

22.06.2020
godz. 15.00

 

Konferencja klasyfikacyjna

25.06.2020

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06 – 31.08.2020

 

FERIE LETNIE

Proponowane dodatkowe  8 dni wolnych od zajęć lekcyjnych:

  • 14 października
  • 2 listopada
  • 4, 5, 6, 7. 05 oraz 11.05 - matury
  • 4 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele)

  

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniżej załączamy listy podręczników:

  • liceum czteroletniego (klasy 1 i 2)
  • liceum trzyletniego (klasy 2 i 3)