ZDALNA EDUKACJA

ORGANIZACJA ZDALNEJ EDUKACJI
W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

Podstawy prawne:

Zarządzenie Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w sprawie realizacji zadań Szkoły w dniach 25.03-10.04.2020 r. (tekst w załączniku)

Zarządzenie Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w sprawie Regulaminu realizacji zdalnej edukacji  (tekst w załączniku)

Konsultacje z Nauczycielami:

Zgodnie z Regulaminem realizacji zdalnej edukacji każdy z Nauczycieli zobowiązany jest udzielać konsultacji on-line w wymiarze 2 godzin/tydzień (rozpiska konsultacji w załączniku)

Plan zajęć on-line (w załączniku) - uwaga zmiana planu od dnia 20.04.2020 w związku z wprowadzeniem zajęć z Wychowania do życia w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi: zajęć rewalidacyjnych (możliwe od 18 maja) oraz konsultacji z nauczycielami w szkole (możliwe od 1 czerwca) - LINK

AKTUALIZACJA - w związku z możliwością organizowania konsultacji uczniów z nauczycielami w budynku Szkoły zostają wprowadzone procedury bezpieczeństwa, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (treść Zarządzenia w załączniku).