Procedury COVID-19

NAUKA W TRYBIE HYBRYDOWYM w okresie 17.05-28.05.2021 r.

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Wszystkie wytyczne, ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zostały przedstawione w załączniku "Zasady organizacji zajęć" (załącznik dostępny na dole strony).

 

NAUKA ZDALNA - od 26.10.2020 r.

Zgodnie z zaleceniami rządowymi od poniedziałku, 26.10.2020 r. nauka prowadzona jest w formie zdalnej. Lekcje odbywają się na platformie Google Classroom, zgodnie z rozkładem ustalonym we wrześniu. Szczegółowe zasady zostały określone w  Regulaminie nauczania zdalnego i mieszanego (hybrydowego).

Treść regulaminu dostępna jest w załączniku na dole strony.

 

NAUKA W TRYBIE HYBRYDOWYM OD 19.10.2020 r.

Z dniem 19 października 2020r, na mocy wytycznych MEN, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostaje wprowadzona nauka w systemie hybrydowym, łączącym tryb nauki zdalnej poprzez platformę Google Classroom z trybem stacjonarnym, tzn. w szkole, poprzez bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem.

Zasady organizacji nauki w systemie hybrydowym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora z dn. 16.10.2020 r. - treść zarządzenia dostępna jest w załączniku (na dole strony).

 

 PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH  W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII 

Procedury obowiązujące w naszej Szkole od 1 września 2020 r. zostały opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora wraz z procedurami dostępne jest w załączniku poniżej.