Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Już 15 czerwca rusza rekrutacja do naszej Szkoły. W pierwszym etapie kandydaci dokonują rejestracji i wyboru Szkoły na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną (wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany obojga Rodziców) lub złożyć osobiście w naszej Szkole.

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej w dniach 15-25.06.2020 r. odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00. na parterze w budynku Szkoły.

Przypominamy, że złożenie wniosku jest wymagane do dnia 10.07.2020 r. (można złożyć wniosek razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, dopiero po zakończeniu roku szkolnego). Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej w kolejnych etapach rekrutacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek osobiście w dniach 15-25.06.2020 r. proszone są o przybycie w maseczkach. Przed wejściem do budynku będzie przeprowadzany pomiar temperatury.

Wszystkich kandydatów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszej Szkole zapraszamy na stronę naszych Dni Otwartych: LINK