Rekrutacja do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca ruszyła rekrutacja do naszej Szkoły na rok szkolny 2020/2021. W pierwszym etapie kandydaci dokonują rejestracji i wyboru Szkoły na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną (wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany obojga Rodziców) lub złożyć osobiście w naszej Szkole.

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

  • 15-25.06.2020 r. w godz. 13.00-14.00
  • 26.06.2020 r. w godz. 12.00-16.00
  • 29.06-8.07.2020 r. w godz. 10.00-13.00
  • 9-10.07.2020 r. w godz. 8.00-15.00
  • 31.07 i 3.08.2020 r. w godz. 10.00-17.00
  • 4.08.2020 r. w godz. 8.00-15.00
  • 13-18.08.2020 r. w godz. 12.00-16.00

Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku, na parterze w budynku Szkoły. Osoby składające dokumenty proszone są o przybycie w maseczkach. Przed wejściem do budynku jest przeprowadzany pomiar temperatury.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

Wszystkich kandydatów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszej Szkole zapraszamy na stronę naszych Dni Otwartych: LINK