Rekrutacja – złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu

Drodzy Kandydaci!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach 31 lipca oraz 3-4 sierpnia w szkole pierwszego wyboru należy złożyć kserokopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. Zapraszamy do ALO w następujących godzinach:

31.07.2020 r. –  w godz. 10.00-17.00

3.08.2020 r. – w godz. 10.00-17.00

4.08.2020 r. – w godz. 8.00-15.00

Na tym etapie rekrutacji obecność Rodzica nie jest wymagana. Prosimy o przybycie w maseczkach. Przed wejściem do budynku będzie przeprowadzony pomiar temperatury.