Uwaga POMIAR!

Nasza szkoła, a właściwie prowadzone przez Panią dr Małgorzatę Szymaszek koło naukowe Klub Młodego Odkrywcy "Neutrino" włączyło się w projekt badawczy Fundacji Forum Atomowe – przez najbliższy miesiąc w budynku szkoły będzie przeprowadzony pomiar radonu za pomocą czterech detektorów. Celem badań jest zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie. Odczyt detektorów nastąpi w specjalistycznym laboratorium. Po otrzymaniu wyników zostanie opracowany zbiorczy raport z mapą stężenia radonu. Na zakończenie projektu powstanie popularnonaukowy artykuł o projekcie i jego wynikach.

Badania realizowane są przez Fundację Forum Atomowe w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Nasz Klub Młodego Odkrywcy "Neutrino" bierze udział w projekcie jako jedna z trzech szkół z województwa śląskiego.

Ponadto w ramach projektu opiekun koła i uczniowie wezmą udział w webinariach. 

Strona projektu: LINK