Previous Next

Konferencja W drodze ku przyszłości - nauka jako inwestycja w jakość

14 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku miała miejsce konferencja "W drodze ku przyszłości - nauka jako inwestycja w jakość".

Konferencję rozpoczął dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk wystąpieniem "Szkoły akademickie na świecie i w Polsce".

Następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

– Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie im nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych. Co ciekawe, bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom liceów akademickich fakultatywny udział w wybranych zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni – powiedział Rektor.

Szczegółowe założenia funkcjonowania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przedstawili pełnomocnicy Rektora: dr Małgorzata Borysławska i mgr Krzysztof Lazaj.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia szkoły i udziału w pokazowych zajęciach z matematyki, chemii, informatyki i fizyki. Zajęcia prowadzili pracownicy Politechniki Śląskiej, którzy będą nauczycielami w Akademickim LO: dr inż. Piotr Słanina, mgr Tomasz Gmerek, mgr Krzysztof Lazaj i dr inż. Roman Bukowski.