Zapraszamy do udziału w LXX Olimpiadzie Matematycznej.

Zawody są trójstopniowe. Zawody pierwszego stopnia składają się z trzech serii zadań.

Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań zawodów pierwszego stopnia.

Wszelkie niezbędne informacje, w tym zadania i regulamin, znajdują się na stronie: www.om.edu.pl

Previous Next

14 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku miała miejsce konferencja "W drodze ku przyszłości - nauka jako inwestycja w jakość".

Konferencję rozpoczął dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk wystąpieniem "Szkoły akademickie na świecie i w Polsce".

Następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.