W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie naszą szkołą Rektor Politechniki Śląskiej Pan prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk w imieniu Organu Prowadzącego nasze Liceum podjął decyzję o utworzeniu dwóch oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 na podbudowie szkoły podstawowej:

1) klasa architektoniczna – 26 uczniów

2) klasa politechniczna – 26 uczniów

 

Klasa po gimnazjum pozostaje bez zmian, tzn. 32 uczniów (grupa o profilu architektonicznym – 16 uczniów, grupa o profilu politechnicznym – 16 uczniów).

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci!

 

Przypominamy, że wszystkie osiągniecia dodatkowe wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej są punktowane zgodnie z decyzjami Śląskiego Kuratora Oświaty: W sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 oraz W sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji i ewentualnej modyfikacji punktów na wniosku kandydata w systemie zgodnie z obowiązującą punktacją.

 

Z decyzjami Śląskiego Kuratora Oświaty można zapoznać się na stronach:

gimnazjum

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty/

szkoła podstawowa

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/

Previous Next

 
19 czerwca zakończyliśmy oficjalnie pierwszy rok działania naszej szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością JM Rektor Politechniki Pan prof.dr hab. inź. Arkadiusz Mężyk oraz Pan Prorektor dr hab. inż Tomasz Trawiński wraz z Panią Kierownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia - Panią mgr Grażyną Maszniew. Goście obdarowali naszych uczniów bluzami z logo naszej szkoły oraz upominkami uczelnianymi, za które serdecznie dziękujemy. Uczniowie przygotowali dowcipny program wierszem oraz kalejdoskop zdjęciowy całego minionego roku szkolnego. Wszystkie świadectwa i nagrody rozdane, wakacje oficjanie rozpoczęte!

Informujemy, że uległy zmianie godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów do naszego Liceum. Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować wnioski, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz wyniki egzaminu zewnętrznego zgodnie z harmonogramem:

19 czerwca w godz. 14.00 - 16.00

21 czerwca w godz. 9.00 – 16.00

24 czerwca w godz. 9.00 – 15.00

25 czerwca w godz. 9.00 – 15.00