Previous Next

14 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku miała miejsce konferencja "W drodze ku przyszłości - nauka jako inwestycja w jakość".

Konferencję rozpoczął dyrektor CKI dr Zygmunt Łukaszczyk wystąpieniem "Szkoły akademickie na świecie i w Polsce".

Następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Śl. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.