NAUKA ZDALNA - od 26.10.2020 r.

Zgodnie z zaleceniami rządowymi od poniedziałku, 26.10.2020 r. nauka prowadzona jest w formie zdalnej. Lekcje odbywają się na platformie Google Classroom, zgodnie z rozkładem ustalonym we wrześniu. Szczegółowe zasady zostały określone w  Regulaminie nauczania zdalnego i mieszanego (hybrydowego).

Treść regulaminu dostępna jest w załączniku na dole strony.

 

NAUKA W TRYBIE HYBRYDOWYM OD 19.10.2020 r.

Z dniem 19 października 2020r, na mocy wytycznych MEN, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostaje wprowadzona nauka w systemie hybrydowym, łączącym tryb nauki zdalnej poprzez platformę Google Classroom z trybem stacjonarnym, tzn. w szkole, poprzez bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem.

Zasady organizacji nauki w systemie hybrydowym w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora z dn. 16.10.2020 r. - treść zarządzenia dostępna jest w załączniku (na dole strony).

 

 PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH  W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII 

Procedury obowiązujące w naszej Szkole od 1 września 2020 r. zostały opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora wraz z procedurami dostępne jest w załączniku poniżej.

 

 

KALENDARZ SZKOLNY – Rok szkolny 2020/2021 - aktualizacja z dn. 26.11.2020 r.

data

zebrania

wydarzenia

1.09.2020

wtorek

 

Inauguracja roku szkolnego w siedzibie szkoły ul Strzody 10  godz.9.00 / 11.00 / 13.00

- spotkanie z wychowawcami

08.09.20 wtorek

9.09 środa

10.09 czwartek

 

Zebranie 1 godz 17

 

Zebrania dla rodziców

Czwartek 10.09 zebranie 3 klas 17.00

Środa 9 .09  zebranie 1 klas 17.00

Wtorek 8.09 zebranie klas 2  17.00

 

16.09.2020

Środa

godz.17

 

Wybór Rady Rodziców ALO, godz. 17.00

Sala 210

14.10.2020

 

1.       dzień wolny z puli dyrektora

2.11.2020

 

2.       dzień wolny z puli dyrektora

1.12.2020 wtorek

17.00-18.00

 

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

- indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

15.12.2020 wtorek

Zebranie

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

15.12 – 21.12

 

Obóz narciarski

22.12.2020

 

Koncert świąteczny dla uczniów

Szkolne spotkania opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2020 – 17.01.2021

 

Zimowa przerwa świąteczna

+ zmieniony termin ferii zimowych

13.01.2021 środa

20.01.2021 r. środa

 

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr dla klas I, II, III

15.01.2020 godz. 16.00

22.01.2021

godz. 16.00

piątek

 

Konferencja klasyfikacyjna Zakończenie semestru pierwszego

 

17.01.2021 poniedziałek

25.01.2021 r.

poniedziałek

 

Rozpoczęcie drugiego semestru

18.01.22

Wtorek g 16.00

26.01.2021 r.

godz. 16.00

wtorek

 

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

+ szkolenie

styczeń

 

Studniówka

1-14.02.2020

 

Ferie zimowe

 

18.02 - 20.02

 

Obóz matematyczny

16.02.2021 godz. 17.00 wtorek

Zebranie2

Spotkanie rodziców z wychowawcami

24.03.2021 wtorek 18.00-20.00

Konsultacje

Konsultacje indywidualne dla rodziców za umówieniem

1 - 6.04.2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16.03.2021

 

Przekazanie rodzicom klas III przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

- indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

27.03.2021

 

Przekazanie rodzicom klas III informacji o przewidywanych ocenach za drugi semestr

26.04.2021

 

Zakończenie klasyfikacji za drugi semestr dla klas III

27.04.2021

 

Konferencja klasyfikacyjna dla klas III

30.04.2021

 

 

Zakończenie zajęć w klasach III  liceów ogólnokształcących

4,5,6,7 maja 2020

 

Wtorek,

środa,

czwartek , piątek

MATURA

Matury :

pp polski, matematyka, angielski; angielski pr

 

Dni wolne z puli dyrektora

11 maja

wtorek

MATURA

Matematyka  pr

Dzień wolny z puli dyrektora

14 maja

piątek

MATURA

Chemia pr

18 maja

wtorek

MATURA

Fizyka pr

19 maja

środa

MATURA

Informatyka pr

7 – 20 maja

MATURA

Egzaminy ustne:

J polski

J angielski

Wg harmonogramu Komisji egzaminacyjnej

4.05.2019

wtorek godz. 17.00

 

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych klas I, II.

Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych.

19.05.2019

Zebranie

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

4.06.2020

 

Dzień wolny z puli dyrektora

19.06.2020

 

Zakończenie klasyfikacji rocznej

22.06.2020
godz. 15.00

 

Konferencja klasyfikacyjna

25.06.2020

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06 – 31.08.2020

 

FERIE LETNIE

Proponowane dodatkowe  8 dni wolnych od zajęć lekcyjnych:

  • 14 października
  • 2 listopada
  • 4, 5, 6, 7. 05 oraz 11.05 - matury
  • 4 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele)

  

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniżej załączamy listy podręczników:

  • liceum czteroletniego (klasy 1 i 2)
  • liceum trzyletniego (klasy 2 i 3)

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Prowadzący

Termin

j. francuski dr Aleksandra Chrupała

poniedziałek

08.55 - 09.40

retoryka dr Ilona Kulisz

poniedziałek

15.30 - 16.15

matematyka dr Jacek Uryga

wtorek

15.30 - 17.00

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dr Ilona Kulisz

wtorek

15.30 - 16.15

historia mgr Grzegorz Bartusik

środa

15.30 - 16.15

matematyka dr Maciej Balicki

piątek

15.30 - 16.15

CMI dr Bożena Wieczorek

piątek

15.30 - 17.00