Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.alogliwice.polsl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz dostęp do ułatwień oferowanych przez przeglądarkę np. powiększanie, pomniejszanie czcionki, odczytywanie na głos (Microsoft Edge).

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 27-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności: sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 32 400 30 75
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Dla uczniów i nauczycieli szkoły przeznaczone jest wejście od ulicy Strzody. Wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W bezpośrednim otoczeniu szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Budynek jest trzykondygnacyjny.
 5. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, windy, podjazd).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

imię, nazwisko klasa osiągnięcie rok szkolny

Kamil Antos

Bartłomiej Kuziel

Szymon Czernik

III b

III b

III b

"Złoty Indeks Politechniki Śląskiej" w dziedzinie informatyka 2020/2021

 

Jakub Kądziołka

Jan Zakrzewski

 

III b

II b

finał LXXII Olimpiady Matematycznej

finalista

laureat nagrody IV stopnia

2020/2021
dr Małgorzata Szymaszek nauczyciel fizyki ambasadorka kosmiczna ESERO-Polska 2020/2021

Jakub Kądziołka

III b finał XXVIII. Olimpiady Informatycznej - laureat III miejsca 2020/2021

Mikołaj Wolny

II c III etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 2020/2021

zespół "Pogromcy mitów"

II c

grant z programu "Projektanci edukacji" 2020/2021

Jakub Kądziołka

III b

stypendium Ministra Edukacji i Nauki 2020/2021

Jan Zakrzewski

Paweł Bakałarz

Jakub Kądziołka

Szymon Czernik

II b

II c

III b

III b 

tytuł Taona - Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Lwiątko" 2020/2021

Jakub Kądziołka

III b

tytuł laureata II. stopnia - Śląski Konkurs Matematyczny 2020/2021

Julia Jamorska

Sonia Szczotka

I b

stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2020/2021

Szymon Hankus

Luiza Gross

III b

II a

stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020/2021
Jakub Kądziołka  II b "Złoty indeks Politechniki Śląskiej" - dziedzina matematyka i informatyka 2019/2021 
 Szymon Czernik II b "Złoty indeks Politechniki Śląskiej" - dziedzina informatyka   2019/2020
 Jakub Kądziołka II b Brązowy Medal - XVI Bałtycka Olimpiada Informatyczna  2019/2020

Mikołaj Wolny

Hubert Wilsz

Kacper Lis 

I c

I c

II a

Szkolne Mistrzostwa Menażerskie - zespołowo miejsce VIII.  2019/2020

Jakub Kądziołka

II b

Tytuł finalisty - XVII Olimpiada Informatyczna 2019/2020

Bartosz Kuziel

Kamil Antos

II b

Grant w projekcie "Kreatorzy marzeń"- budowa mobilnej stacji kosmicznej - opieka dr Małgorzata Szymaszek 2019/2020

Jakub Kądziołka

Szymon Czernik

II b 

III miejsce - XIV. Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr  2019/2020

Szymon Hankus

Antoni Jaszcz

II b

finaliści IV. etapu Międzynarodowego Konkursu „Astro Pi Mission Space Lab” 2019/2020

Szymon Hankus

II b

laureat - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" 2019/2020

zespołowo

II b

miejsca I., III., V. - Zawody Algorytmiczne Centrum Mistrzostwa Informatycznego 2019/2020

Jan Zakrzewski

I b

wynik b. dobry - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" 2019/2020

Kandydatko, Kandydacie!

Poznaj naszą Szkołę: Uczniów, Nauczycieli, wydarzenia, w których uczestniczymy i sprawy, którymi się zajmujemy.

Czytaj, oglądaj filmiki, rozwiązuj zadania!

Sprawdź, czy ALO w Gliwicach to Szkoła dla Ciebie!  Zapraszamy na stronę: LINK

Chcesz wiedzieć, co działo się u nas w poprzednich latach? Zajrzyj tutaj: LINK

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

adres

 

 

 

 

 

email

strona internetowa

dyrektor

organ prowadzący

statut

struktura organizacyjna

 

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ul. Ks. Marcina Strzody 10

44-100 Gliwice

tel. 32 400 30 75

NIP 6312680485

REGON 368443034

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.alogliwice.polsl.pl

dr Małgorzata Borysławska

Politechnika Śląska

LINK

załącznik (dół strony)

ZAŁATWIANIE SPRAWY

 godziny pracy sekretariatu

pokój

dyrektor 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w formie papierowej, elektronicznej (mailowej). Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

poniedziałek – piątek 7:30 - do 14:30

113 (I piętro)

 

Dyrektor przyjmuje strony codziennie, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo.

PRACA

Brak aktualnych ofert pracy.

PROJEKTY PARTNERSKIE

LINK

PROCEDURY COVID

LINK

POLITYKA ANTYMOBINGOWA

załącznik (dół strony)

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

załącznik (dół strony)

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie lub mailowo na adres szkoły.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkich informacji dotyczących ochrony danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych –
Przemysław Śmiejek

tel. 32 757 08 48

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REDAKCJA BIP

redaktor

 

 

 data ostatniej aktualizacji

 

Anna Rzepka

tel. 32 400 30 75

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

27.01.2021 r.

 halo tu alo

Zapraszamy do odsłuchania cyklu zilustrowanych nagrań rozdziałów książki „Mity dla dzieci” Grzegorza Kasdepke. Słuchowiska powstały przy współpracy Uczniów i Nauczycieli naszego Liceum, za zgodą Autora. Kierujemy je do naszych młodszych Koleżanek i Kolegów ze szkół podstawowych, aby umilić im czas spędzany w domu :)

 Aby odsłuchać nagranie należy kliknąć w ilustrację. Zapraszamy!

 

 Słuchowisko 1: Początki bywają trudne
czyta: Pani mgr Beata Kopiec - Krupa (nauczycielka języka polskiego i angielskiego), ilustracja: Julia z klasy IIa

trudne poczatki

 Słuchowisko 2: Zakaz odwracania się
czyta: Pani mgr Aleksandra Chrupała (nauczycielka języka francuskiego), ilustracja: Lena

Słuchowisko 3: Tantal, ty okrutniku
czyta: Jakub z IIa, ilustracja: Karolina z IIa

Słuchowisko 4: Chimera, chi, chi
czyta: Martyna z IIa, ilustracja: Jakub z IIa

Słuchowisko 5: Proszę Pana
czyta: Pani mgr Justyna Sieradzka - Bizoń (nauczycielka języka angielskiego specjalistycznego oraz wiedzy o kulturze), ilustracja: rysunek - Lena z Ia, model z plasteliny - Julek

Słuchowisko 6: Puszka Pandory
czyta: Luiza z klasy Ia, ilustracja: Aleksander z klasy Ia

Słuchowisko 7: Mam na imię Europa
czyta: Rafał z klasy IIa, ilustracja: Natalia z klasy IIa

 Słuchowisko 8: Głowa Meduzy
czyta: Ola z klasy Ic, ilustracja: Julia z klasy IIa

 

 Słuchowisko 9: Gdzie jest moja córka?
czyta: Aurelia z klasy Ib, ilustracja: Ola z klasy Ic

Słuchowisko 10: Hermes, ty łobuzie
czyta: Maja z klasy Ia, ilustracja: Olek z klasy Ia

Słuchowisko 11: Uwaga na słońce
czyta i zilustrowała: Hania z klasy Ia, Hani towarzyszy tata - Pan prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej

Słuchowisko 12: Spokojnie ,braciszku, spokojnie
czyta: Ola z klasy Ic, ilustracja:  OLa z klasy Ic