• Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drzwi Otwarte ALO 2021

  Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice! Choć nie możemy obecnie zaprosić Was do naszej Szkoły, otwieramy dla Was nasze wirtualne drzwi

  WEJDŹ

  Aktualności

  • Jan Zakrzewski wyróżniony po I etapie Olimpiady Informatycznej

   Komitet Organizacyjny XXIX Olimpiady Informatycznej opublikował na swojej stronie internetowej listę wyróżnionych osób, które otrzymały najwyższe wyniki w swoich województwach. Reprezentujący ALO Jan Zakrzewski, uczeń klasy III b, uplasował się na 7 pozycji w województwie śląskim. Serdecznie...

   czytaj więcej...
  • Ranking szkół średnich wg miesięcznika „Perspektywy”

   Z radością informujemy, że nasza szkoła debiutując w rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy” znalazła się na 37 miejscu w województwie śląskim spośród wszystkich liceów ogólnokształcących. Ranking tworzony jest na podstawie trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z...

   czytaj więcej...
  • Zwycięski znaczek Agaty

   Bardzo miło jest nam poinformować, że Agata Wierus z klasy II a zdobyła pierwszą nagrodę w Rejonowym Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego pt. "40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego". Serdecznie gratulujemy! Agata w ramach nagrody otrzymała wycieczkę do Warszawy, połączoną ze...

   czytaj więcej...
  Politechnika Śląska

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

  Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”

  Nasze cele i zadania

  Naszym celem jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
  Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

  Współpraca z Politechniką Śląską

  Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

  Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

  Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

  Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.