Previous Next

ALO na zajęciach Akademii Inżynierii Materiałowej i Technologii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym


Akademia Inżynierii Materiałowej i Technologii to nowa inicjatywa popularyzatorska Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, która łączy wizyty stydyjne z wykładami i zajęciami w pracowniach i laboratoriach. Dzięki inicjatywie Pana dr inż. Jarosława Mikuły, grupa naszej młodzieży miała możliwość obcowania z nowoczesną nauką przez duże"N". Najpierw uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat zastosowania stali nierdzewnej w architekturze, a następnie Pan dr inż Bogusław Ziębowicz poprowadził porywające zajęcia demonstrujące zastosowanie mikroskopu atomowego. w badaniach. Nauka jako pasja życia? Na pewno tak, w wydaniu naukowców z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych wydziału MT.