Informacja dla Kandydatów

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

 

16 lipca zostanie ogłoszona lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej Szkoły. Każdy z kandydatów uzyska informację, czy dostał się do naszego Liceum na swoim profilu w systemie elektronicznej rekrutacji oraz dodatkowo w siedzibie Liceum zostanie wywieszona „tradycyjna” lista.

Uczniowie, którzy zakwalifikowani zostaną do naszej Szkoły proszeni są o stawienie się do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z jednym z Rodziców lub Prawnym Opiekunem (obecność dziecka nie jest konieczna, obowiązkowo musi stawić się Rodzic/Opiekun Prawny). Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli nie został złożony wcześniej),
 • oryginału wyniku egzaminów zewnętrznych (jeżeli nie został złożony wcześniej),
 • karty zdrowia
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych (w stroju wizytowym, zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem).

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty w następujących terminach (II piętro budynku Szkoły):

 • 16 lipca w godz. 9.00-15.00
 • 17 lipca w godz. 9.00-15.00
 • 18 lipca w godz. 9.00-12.00
 • 19 lipca w godz. 9.00-12.00
 • 22 lipca w godz. 9.00-12.00
 • 23 lipca w godz. 9.00-12.00
 • 24 lipca w godz. 9.00-12.00

 

Ostateczne listy przyjętych zostaną opublikowane 25 lipca.