Rozporządzenie MEN (Dz.U. z 2017r. poz.586)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp-MEN-G-D20170586.pdf)Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017[ ]113 kB