Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Załączniki:
Pobierz plik (decyzja_szkoly_ponadpodst_2019_20.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018[Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych]395 kB
Pobierz plik (decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.6.2019[Decyzja Śl. Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodst. dla absolw. szk. podst.]586 kB
Pobierz plik (zal_decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe-2-1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.24.2018[ ]1215 kB
Pobierz plik (zal_szkoly_ponadpodst_2019_20_1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.6.2019[ ]1336 kB